Kruispunt Passage opnieuw open vanaf Stationsstraat

16
jun
2017

In de Dreefstraat en op het Clement Behnplein werden nutsleidingenwerken uitgevoerd. Momenteel is de Weggevoerdenstraat vanaf Fernand Tavernestraat tot het kruispunt Stationsstraat afgesloten. Fase 4 start op 17 juni. De Weggevoerdenstraat blijft afgesloten vanaf de Fernand Tavernestraat tot het kruispunt Stationsstraat, maar het kruispunt zelf wordt wel opnieuw opengesteld vanaf zaterdag 17 juni. Er zal dus opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn vanuit de Stationsstraat naar het stadscentrum.

  • Voor het bouwverlof van 7 juli zal alles opnieuw opengesteld worden. De handelszaken blijven bereikbaar tijdens de werken
  • Er zijn omleidingen voorzien via Aalstersesteenweg – Koning Boudewijnlaan – Mallaardstraat (of omgekeerd). Het centrum van Ninove is ook bereikbaar via Albertlaan – Elisabethlaan – Centrumlaan.

Onder voorbehoud van gunstige (weers)omstandigheden zijn de werken beëindigd in augustus 2017. Wettelijke maatregelen voor zelfstandigen die hinder kunnen ondervinden door openbare werken. Openbare werken kunnen de toegang tot een zaak belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen. Als je als zelfstandige hinder ondervindt van openbare werken kan je onder bepaalde voorwaarden een inkomstencompensatie (rentetoelage of hinderpremie) krijgen.

Een gedetailleerd overzicht van alle maatregelen en de aanvraagmogelijkheden voor inkomstencompensatie vind je op www.ninove.be. De aanvraagformulieren en attesten kan je opvragen bij de dienst openbare werken
(054 31 32 83, openbare.werken@ninove.be).


Contact

Activiteiten zoeken