NERO: geen straf, wel kansen

14
sep
2018

Moeten jongeren de ruimte krijgen om zich te ontplooien en om te experimenteren? Uiteraard! Maar wat als ze hun grenzen te ver leggen, voor overlast zorgen, agressief gedrag stellen en bijvoorbeeld tegen huisgevels plassen of signalisatie beschadigen?

Voor hen heeft Ninove nu het NERO-project, dat samen met de jongeren en de ouders op zoek gaat naar wat fout ging, en daar een positief toekomstperspectief tegenover zet. Samen met Goedroen Lammens van het team drugpreventie en -begeleiding van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, gaan we er dieper op in.

Ben je als drugbegeleider blij met de komst van NERO?

“Zeker, je geeft aan een tiener het signaal dat iets niet kan, maar je geeft hem wel de kans om het goed te maken door verantwoordelijkheid op te nemen en aan zichzelf te werken. Én de ouders worden er bovendien bij betrokken, wat vaak toch een impact heeft. Als de politie vaststelt dat drugs of verslaving aan de oorzaak ligt van het gedrag, wordt de tiener naar mij doorgestuurd. Hierop volgt een traject van een aantal maanden waarin we gesprekken hebben met de jongere en waarin hij kan aantonen dat hij kiest voor een andere, positieve toekomst. Naast onze gespecialiseerde dienst zijn er natuurlijk nog andere partners van het NERO-project. De stad werkt bijvoorbeeld ook samen met de scholen, jeugdverenigingen en sportclubs.’’

NERO richt zich tot minderjarigen. Is dat niet wat jong voor dergelijke verslavingen?

“Onze werking richt zich tot -26-jarigen, maar daar zitten ook heel wat minderjarigen tussen. Bij een verslaving is het belangrijk om snel te kunnen ingrijpen, dan hebben we het meeste kans op succes. Ook daarom is NERO heel positief, omdat we jongeren kunnen bereiken die anders niet op onze radar komen. Maar hoe dan ook zetten we sterk in op preventie en vroegdetectie van verslaving, zodat de signalen van druggebruik tijdig herkend worden. Daarom is onze samenwerking met de scholen, verenigingen en stadswachten zo belangrijk."

Hoe komen jongeren bij jullie terecht?

“Over het algemeen komt het overgrote deel via de school. Maar daarnaast zijn er ook vrienden van druggebruikers of ouders die bezorgd langskomen en vragen of we ‘ns met hun vriend, zoon of dochter willen praten. Ook politie en hulpverleners verwijzen door. Op basis van een eerste gesprek beslissen we of het nodig is om nog verder af te spreken. De zwaar verslaafden sturen we door naar gespecialiseerde centra.’'

Heb je zicht op het aantal mensen dat door jullie werking van z’n verslaving afgeraakt?

“In 2017 behandelde ik ongeveer 70 jongeren en jongvolwassenen. Bijna altijd gaat het om druggebruik, al krijg ik de laatste tijd ook steeds meer vragen over gokverslaving, internetverslaving en gameverslaving. We volgen de nieuwe trends dan ook op de voet. Jaarlijks worden ook ongeveer 15.000 jongeren preventief bereikt. We merken dat het vroeg detecteren van signalen zijn vruchten afwerpt. Problemen die in een vroeg stadium worden opgemerkt, kunnen makkelijker verholpen worden.

Hoe werkt NERO?

(Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast)

Stel, je bent een tiener en je valt in het zwembad lange tijd mensen lastig, samen met je vrienden. De redders vragen je om ermee te stoppen, maar je gedrag loopt volledig uit de hand. Dan kunnen de redders de politie bellen, die je naar het politiecommissariaat brengt. De politie belt ook je ouders op, die je komen oppikken. Kort daarop word je met je ouders uitgenodigd bij de politie. Dan krijgen jullie een keuze: ofwel betaal je 100 euro voor het vervoer met de combi (combitaks), ofwel kies je er samen met je ouders voor om in het NERO-project te stappen. Kies je voor het project, dan bekijk je samen met een begeleider van de stad op welke domeinen we je kunnen ondersteunen. Als dat nodig is, stuurt de begeleider je door naar een drugbegeleider, een cursus agressiebeheersing … Of misschien gaan jullie samen op zoek naar je interesses en word je doorverwezen naar een sportclub. De begeleider volgt je de komende maanden van nabij op. Als er een slachtoffer is, ga je met de begeleider na hoe je best je excuses kan aanbieden en eventueel een dienst terug kan bewijzen.

Ninove is de derde Vlaamse stad die NERO invoert, na Mechelen en Lokeren.

Leer meer op www.ninove.be/nero.


Contact

Activiteiten zoeken