Trage Wegen Nederhasselt

Wat werd er voor het project Trage Wegen al gedaan in Nederhasselt?

logo wandellus NederhasseltDe evaluatiekaart van Nederhasselt werd tijdens verschillende infoavonden in 2015 voorgesteld aan de inwoners. Tijdens die infoavonden kwamen de aanwezigen te weten hoe ze in de weken nadien hun mening konden geven over elke weg (moet een bepaalde weg opnieuw open, moet er iets veranderen aan de bedding van een weg...) en hoe het tragewegenproject verder zal verlopen.

Op basis van de samenvatting van de evaluatiebundels gingen we in juni en oktober tijdens evaluatieavonden op zoek naar compromissen voor elke weg. Het resultaat is een adviesnota en een wenselijkheidskaart voor elke deelgemeente. Deze wenselijkheidkaart werd goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Op 26 maart 2018 werd de wandellus voor Nederhasselt voorgesteld.

Momenteel zijn er verschillende dossiers lopende betreffende de (her)opening van buurtwegen. De onderaannemer heeft ook reeds werken toegewezen gekregen. We voorzien de wandellus te kunnen openen in het voorjaar van 2019.