Mobiel Sociaal Huis

Wat is het Mobiel Sociaal Huis?

Het project Mobiel Sociaal Huis loopt intussen al drie jaar in onze stad. Een ploeg van een vijftiental Ninoofse vrijwilligers, ondersteund en gecoacht door professionals, gaan op bezoek bij senioren van 75 jaar en ouder die nog thuis wonen. Via een bevraging proberen ze een zicht te krijgen hoe de oudere Ninovieters het stellen op het vlak van armoede, geestelijke gezondheid en eenzaamheid. De vrijwilligers bezorgen de nodige info over bijvoorbeeld premies, professionele hulpverlening of seniorenverenigingen. In sommige gevallen gaat de deskundige zorgtraject van het Sociaal Huis langs voor verdere begeleiding en opvolging van hulpvragen.

Voor wie?

Voor elke senior (75+) in Ninove die nog thuis woont.
Vanaf september 2018 richt het Mobiel Sociaal Huis zich ook naar 65-plussers volgens het zelfde concept. Bij deze doelgroep zal het belang aan sociale grondrechten in de kijker worden gezet: recht op erbij horen en recht op  cultuur en vrije tijd. 

Hoe?

Wie in aanmerking komt, krijgt een brief met de vraag of een huisbezoek mag. Indien akkoord, zal de vrijwilliger langskomen op de afgesproken dag en het afgesproken uur, vermeld in de brief.

Contact

Coördinator Project Mobiel Sociaal Huis via info@mobielsociaalhuis.be of 0470 31 75 82. 


Contact informatie