MINA-raad

De MINA-raad adviseert het stadsbestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. 

De raad geeft advies over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De MINA-raad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot dit gemeentelijke natuur- en milieubeleid.

In de MINA-raad zetelen afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen, van de landbouw, van de onderwijsinstellingen, van elke erkende wildbeheereenheid op Ninoofs grondgebied, van socio-culturele verenigingen en van werknemers- en werkgeversorganisaties en geïnteresseerde inwoners en deskundigen inzake leefmilieu. 

Je kan de samenstelling en de statuten van de MINA-raad alsook het jaarverslag van hun werking aanvragen via leefmilieu@ninove.be


Contact informatie