Marktcommissie

Wat doet de marktcommissie?

Advies geven/informatie krijgen over volgende zaken:

  • Toekenning nieuwe standplaatsen
  • Organisatie van evenementen
  • Informatie over verhuizen in functie van evenementen/kermis/ijspiste
  • Bespreking van de algemene gang van zaken op de markt

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • Elke marktkramer met een vast abonnement op de dinsdagmarkt van Ninove.

Hoe kandidaat stellen?

  • Stuur een mail naar lokale.economie@ninove.be of stuur een brief naar college van burgemeester en schepenen, dienst lokale economie, Centrumlaan 100 - 9400 Ninove.

Ten laatste tegen? 

  • 31 mei 2019

Contact informatie