Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Geef je mening over de conceptnota

De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen. De raadpleging loopt van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019..

Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

  • op www.oost-vlaanderen/ruimte2050
  • in het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis

Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

  • Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen/ruimte2050
  • Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
  • Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Participatiemoment op 8 oktober 2019

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts?

Kom dan langs op het participatiemoment op dinsdag 8 oktober in Gent. Vanaf midden september kan je inschrijven op www.oost-vlaanderen/ruimte2050

 


Contact informatie