Lokaal toewijzingsreglement voor 65+

Het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 geeft aan gemeenten de mogelijkheid een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken voor de toewijzing van sociale huurwoningen op haar grondgebied. Het lokaal toewijzingsreglement voor 65+ wil aan kandidaat-huurders van 65 jaar of ouder de mogelijkheid geven voorrang te krijgen in 27 woningen, eigendom van de SHM's Ninove Welzijn en Denderstreek. De woningen zijn gelegen in Ninove, Aspelare, Okegem en Outer.

Hiervoor werd een reglement opgesteld, dat werd goedgekeurd door college, gemeenteraad en de minister van Wonen.


Contact informatie