Funerair Erfgoed

De Ninoofse begraafplaats: een historisch-funerair
onderzoek

Tot 1954 werden de Ninovieters begraven op het kerkhof naast de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk. Toen besliste het stadsbestuur om een nieuwe, grote begraafplaats aan te leggen aan de Denderhoutembaan. De nieuwe begraafplaats werd uitgetekend door architect Eugène De Witte (1914-2002), die de opdracht als totaalconcept benaderde en voor een erg geslaagd, uniek ontwerp zorgde. De hoofdlaan loopt uit op het breed, architecturaal gedacht oorlogsgedenkteken. Dat is geplaatst voor een scherm van cipressen, die trouwens de gehele begraafplaats omarmen en beschutting geven. De Witte ontwierp ook de elegante toegangspartij, de trappen en muurtjes in breuksteen, de banken en bloemvazen en schetste de passende beplanting. Tal van monumentale graven werden van het oude kerkhof naar de nieuwe begraafplaats overgebracht. Wegens de grote waarde hiervan werd een vraag ingediend om deze begraafplaats te beschermen als monument.

Wetenschappelijke inventaris voor het beleid

Kunsthistorica en funerair deskundige Anne-Mie Havermans werd in 2014 aangesteld om een inventaris op deze begraafplaats te maken. Die inventaris werd gedigitaliseerd en aangevuld met persoonsgegevens van de overledenen. Bij de verzameling van de gegevens werd zij bijgestaan door leden van de stedelijke erfgoedraad. Op basis van dit onderzoek werd een beheersplan en een toekomstvisie op de Ninoofse begraafplaats opgemaakt ten behoeve van het college van burgemeester en schepenen. Op deze manier wil de stad de grote aantallen verwaarloosde graven aanpakken en volop inzetten op een mooie begraafplaats die op een respectvolle manier hulde brengt aan onze overledenen.

Oproep

Wij blijven op zoek naar informatie over graftekens, steenhouwers, beeldhouwers, architecten en andere personen die werk leverden op de begraafplaats aan de Denderhoutembaan. Zowel verhalen, portretfoto's, bidprentjes, documenten als zichten op de begraafplaats (oude en nieuwe) zijn welkom. Er is ook nog veel werk voor vrijwilligers die willen meehelpen met opschriften noteren en/of biografische gegevens verzamelen.

Beschik je over interessante historische info of wens je mee te werken aan dit project? Contacteer de dienst cultuur via 054 313287 of cultuur@ninove.be


Contact informatie