Logistieke en financiële ondersteuning

Het stadsbestuur biedt inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning voor personen, diensten, organisaties en instellingen die willen werken aan het vergroten van het bewustzijn over eerlijke Noord-Zuid relaties, integratie en duurzaamheid.

Op de gemeenteraad van 21 mei 2015 werd het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd (laatste aanpassing september 2016). Wil jij, je vereniging of je organisatie iets organiseren rond ontwikkelingssamenwerking of heb je een project in het Zuiden? Dan kan je misschien aanspraak maken op logistieke of financiële ondersteuning voor je project!