Trage Wegen Lieferinge

Wat werd er al gedaan voor het project Trage Wegen in Lieferinge?logo wandellus Lieferinge

De evaluatiekaarten van Lieferinge werden tijdens verschillende infoavonden in 2015 voorgesteld aan de inwoners. Tijdens die infoavonden kwamen de aanwezigen te weten hoe ze in de weken nadien hun mening konden geven over elke weg (moet een bepaalde weg opnieuw open, moet er iets veranderen aan de bedding van een weg...) en hoe het tragewegenproject verder zal verlopen.

Op basis van de samenvatting van de evaluatiebundels gingen we op zoek naar compromissen voor elke weg. Het resultaat is een adviesnota en een wenselijkheidskaart voor elke deelgemeente. Deze wenselijkheidkaart werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Lieferinge, de kleinste deelgemeente maar wel die met de grootste uitdagingen wat betreft het heropenen van trage wegen. Er lopen nog verschillende heropeningsdossiers en onderhandelingen met eigenaars. Een onderaannemer heeft al enkele mooie verwaarloosde paadjes terug open gemaakt.

feitelijke voetweg 77k feitelijk voetweg 77k open

Neem zeker ook eens een kijkje naar de nieuw geopende Malbroekweg, deze is gelegen tussen de Muntstraat en de Brusselseheerweg.

Malbroekweg vroeger Malbroekweg nieuw