Jeugdraad

  • Wat doet de adviesraad?

De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies geeft over jeugd(werk)beleidsthema’s. Jeugdraadsleden kunnen ook nieuwe thema’s rond jeugdbeleid voorstellen die interessant zijn voor de jeugdraad om zich over uit te spreken.

Daarnaast staat de jeugdraad o.a. in voor de organisatie van activiteiten voor de jeugd zoals een grote kinderhappening Ninove Speelstad! met activiteiten voor jongeren tussen 6 en 12 jaar, de vlottentocht op de Dender, een jaarlijks sinterklaasfeest, activiteiten voor dag van de jeugdbeweging, enz....

De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur dat maandelijks vergadert en een algemene vergadering die driemaandelijks samenkomt.

  • Wie kan zich kandidaat stellen?

Wie behoort tot één van volgende categorieën, kan zich kandidaat stellen:

- elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling, die een actieve jeugdwerking heeft binnen het grondgebied van de gemeente, kan twee afgevaardigden aanduiden

- elke onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente kan een afgevaardigde aanduiden

- elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren van de gemeente bereikt kan een afgevaardigde aanduiden

- geïnteresseerde jongeren (onafhankelijken)

  •  Hoe kandidaat stellen?

Bezorg je kandidatuur aan de jeugddienst (jeugd@ninove.be) of aan de voorzitter van de jeugdraad (jeugdraadninove@gmail.com) vóór 17 mei 2019.

Meer informatie vind je in 'Statuten Jeugdraad'.


Contact informatie