Inname openbaar domein

Wil je een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken voor het plaatsen van een verhuiswagen of -lift, heb je een vrachtwagen die iets komt leveren, ben je aan het (ver)bouwen en wil je een werfvoertuig, bouwmateriaal, kraan, stelling of container plaatsen dan moet je een aanvraag tot inname openbaar domein indienen bij de dienst mobiliteit en een retributievergoeding betalen voor het aantal ingenomen m².

Deze aanvraag moet ten minste 5 werkdagen op voorhand aangevraagd worden aan de hand van het document aanvraag tot inname openbaar domein of je kan het ook direct digitaal aanvragen via www.eagle.vlaanderen.

De toelating die je ontvangt bepaalt:

  • welk deel en welke oppervlakte van het openbaar domein mag worden ingenomen
  • welke verkeersborden moeten gebruikt worden
  • waar en hoe de verkeersborden moeten geplaatst worden

Bij inname van het openbaar domein is het gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Ze staan garant om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Dus ook de mensen die de werken uitvoeren worden hierdoor beschermd.

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het afleveren van de vergunning en wordt als volgt vastgelegd:

  • 0,75 euro per m2 per kalenderdag voor het in gebruik nemen van wegen, parkeerplaatsen, fietspaden en voetpaden
  • per ingenomen parkeerplaats, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk wordt 12 m2 aangerekend (9 euro per parkeerplaats)

Als er aan de overzijde van de straat parkeerplaatsen moeten vrijgehouden worden om het doorgaand verkeer niet in het gedrang te brengen worden deze ook aangerekend.

Een verhuis of een korte levering (laden en lossen) is gratis. Je moet deze wél aanvragen!

Parkeerborden en signalisatie ophalen en betalen

Eens je in het bezit bent van je vergunning, kan je de nodige signalisatieborden afhalen bij de technische dienst, Désiré De Bodtkaai 7, 9400 Ninove. Hou er rekening mee dat je daar nog een retributie moet betalen per bord, per dag (1,25 euro per bord/dag + 2,50 euro waarborg per bord). Betalen kan er enkel cash.

Aanvragen inname openbaar domein?

Een inname van het openbaar domein moet ten minste 5 werkdagen op voorhand aangevraagd worden en kan op verschillende manieren:

Gewestwegen

Wanneer de inname openbaar domein gelegen is langs een gewestweg (Brakelsesteenweg, Brusselsesteenweg, Edingsesteenweg, Halsesteenweg, ...) is vooraf goedkeuring nodig van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen district Aalst. Hiervoor moet een extra formulier ingevuld worden. Beide aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst mobiliteit. De dienst mobiliteit stuurt de anvraagformulieren door naar de dienst Wegen en Verkeer. De dienst Wegen en Verkeer brengt je op de hoogte van de beslissing. Na ontvangst van de vergunning en de te betalen retributie, kan je de nodige signalisatieborden afhalen bij de uitleendienst.

Belangrijk: voor gewestwegen geldt er een behandelingstermijn van 10 werkdagen.


Contact informatie