Inname openbaar domein

Wie werken wil uitvoeren of een container wil plaatsen waardoor een deel van het openbaar domein ingenomen wordt (voetpad, parkeervak of rijbaan), moet ten laatste 5 dagen op voorhand een aanvraag tot inname openbaar domein indienen bij de dienst mobiliteit en een retributievergoeding betalen voor het aantal ingenomen m2.

Deze toelating bepaalt:

 • welk deel en welke oppervlakte van het openbaar domein mag worden ingenomen
 • welke verkeersborden moeten gebruikt worden
 • waar en hoe de verkeersborden moeten geplaatst worden

Bij inname van het openbaar domein is het gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Ze staan garant om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Dus ook de mensen die de werken uitvoeren worden hierdoor beschermd.

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het afleveren van de vergunning en wordt als volgt vastgelegd:

 • 0,75 euro per m2 per kalenderdag voor het in gebruik nemen van wegen, parkeerplaatsen, fietspaden en voetpaden
 • per ingenomen parkeerplaats, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk wordt 12 m2 aangerekend (9 euro per parkeerplaats)

Eens je in het bezit bent van je vergunning, kan je de nodige signalisatieborden afhalen bij de uitleendienst, Désiré De Bodtkaai.

Voorbeelden van situaties waarvoor je een vergunning nodig hebt:

 • plaatsen van container
 • stelling
 • daklift, verhuislift
 • alle types verhuiswagen
 • plaatsen van bouwmaterialen
 • plaatsen van een kraan,...

Aanvragen?

Een inname van het openbaar domein kan je aanvragen bij de dienst mobiliteit in het stadhuis, elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en op donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur. Je kan ook het aanvraagformulier mailen naar mobiliteit@ninove.be.

Behandelingstermijn: 5 werkdagen

Gewestwegen

Wanneer de inname openbaar domein gelegen is langs een gewestweg (Brakelsesteenweg, Brusselsesteenweg, Edingsesteenweg, Halsesteenweg, ...) is vooraf goedkeuring nodig van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen district Aalst. Hiervoor moet een extra formulier ingevuld worden. Beide aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst mobiliteit. De dienst mobiliteit stuurt de aanvraagformulieren door naar de dienst Wegen en Verkeer. De dienst Wegen en Verkeer brengt je op de hoogte van de beslissing. Na ontvangst van de vergunning en de te betalen retributie, kan je de nodige signalisatieborden afhalen bij de uitleendienst.

Belangrijk: voor gewestwegen geldt er een behandelingstermijn van 10 werkdagen.


Contact informatie