Inname openbaar domein

Wie werken wil uitvoeren of een container plaatsen waardoor een deel van het openbaar domein ingenomen wordt (voetpad, parkeervak of rijbaan), moet ten laatste 5 dagen op voorhand een aanvraag tot inname openbaar domein indienen bij de dienst mobiliteit en een retributievergoeding betalen voor het aantal ingenomen m2.

Deze toelating bepaalt:

 • welk deel en welke oppervlakte van het openbaar domein mag worden ingenomen
 • welke verkeersborden moeten gebruikt worden
 • waar en hoe de verkeersborden moeten geplaatst worden
 • bij inname van het openbaar domein is het gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Ze staan garant om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Dus ook de mensen die de werken uitvoeren worden hierdoor beschermd.

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het afleveren van de vergunning en wordt als volgt vastgelegd

 • 0,75 euro per m2 per kalenderdag voor het in gebruik nemen van wegen, parkeerplaatsen, fietspaden en voetpaden
 • Per ingenomen parkeerplaats, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk dient 12 m2 aangerekend te worden (9 euro per parkeerplaats)

Eens je in het bezit bent van je vergunning kan je je begeven naar de uitleendienst aan de Désiré De Bodtkaai voor het afhalen van de nodige signalisatieborden.

Voorbeelden van situaties waarvoor je een vergunning nodig hebt:

 • plaatsen van container
 • stelling
 • daklift, verhuislift
 • alle types verhuiswagen
 • plaatsen van bouwmaterialen
 • plaatsen van een kraan,...

Particulieren, aannemers, … die werken willen uitvoeren of een container willen plaatsen en hiervoor een deel van het openbaar domein in beslag willen nemen, kunnen hiervoor elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur terecht bij de dienst mobiliteit in het stadhuis. Je kan ook het aanvraagformulier doormailen naar mobiliteit@ninove.be. Behandelingstermijn: 5 werkdagen.


Contact informatie