Inname openbaar domein

Wie werken wil uitvoeren of een container plaatsen waardoor een deel van het openbaar domein ingenomen wordt (voetpad, parkeervak of rijbaan), moet ten laatste 5 dagen op voorhand een aanvraag tot inname openbaar domein indienen bij de dienst mobiliteit.

Deze toelating bepaalt:

  • welk deel en welke oppervlakte van het openbaar domein mag worden ingenomen
  • welke verkeersborden moeten gebruikt worden
  • waar en hoe de verkeersborden moeten geplaatst worden
  • bij inname van het openbaar domein is het gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Ze staan garant om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Dus ook de mensen die de werken uitvoeren worden hierdoor beschermd.

Voorbeelden van situaties waarvoor je een signalisatievergunning kunt nodig hebben:

  • plaatsen van container
  • stelling
  • daklift, verhuislift
  • alle types verhuiswagen
  • plaatsen van bouwmaterialen
  • plaatsen van een kraan,……..

Particulieren, aannemers… die werken willen uitvoeren of een container willen plaatsen en hiervoor een deel van het openbaar domein in beslag willen nemen, kunnen hiervoor elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur terecht bij de dienst mobiliteit in het stadhuis. Je kan ook het aanvraagformulier doormailen naar mobiliteit@ninove.be. Behandelingstermijn: 5 werkdagen.


Contact informatie