Opvang van baby's en peuters

Kinderdagverblijven en onthaalouders

Ben je op zoek naar een voorschoolse kinderopvang voor je baby of peuter? Bij de dienst sociale zaken kan je gratis de folder 'kinderopvang in Ninove'  krijgen. Via www.kinderopvangwijzer.be en www.kindengezin.be vind je actuele informatie over alle opvangmogelijkheden.

Occasionele kinderopvang

Heb je nood aan een tijdelijke en dringende voorschoolse opvang dan kan je misschien gebruik maken van de occasionele kinderopvang. Onder dringende redenen wordt verstaan:

  • je werkt niet en start met een opleiding
  • je werkt niet en vindt plots werk
  • je werkt niet en hebt een sollicitaitegesprek
  • er is een actute crisissituatie in je gezin
  • je hebt behoefte aan vermindering van de zorg- en draaglast
  • omwille van sociale en pedagogische redenen is opvang en begeleiding buiten het gezin wenselijk

Doorverwijzing naar de occasionele opvang gebeurt door het OCMW, VDAB, Huis van het nederlands, Inburgering Oost-Vlaanderen, Kind en Gezin.


Contact informatie