Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Maak een afspraak

Het identiteitsbewijs, met foto, voor een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar vermeldt de identiteitsgegevens van het kind en de contactgegevens van de ouders. Het is 2 jaar geldig, maar het mag de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Voorwaarden

Als je een identiteitsbewijs wil aanvragen moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • je moet samen met het kind het identiteitsbewijs aanvragen

 

Procedure

Vermits het identiteitsbewijs niet verplicht is, ontvang je dus ook geen uitnodiging wanneer de kaart is vervallen! Je komt op eigen initiatief naar de dienst burgerzaken (loket 3 vreemdelingen), waar het kind gedomicilieerd is, indien je zo'n bewijs wenst.

De aanvraag gebeurt door één van de ouders, die zich samen met het kind aanbiedt bij de dienst burgerzaken (loket 3 vreemdelingen). Het identiteitsbewijs wordt meteen aangemaakt.

Meebrengen

  • 1 recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!
  • het oude identiteitsbewijs of het attest van verlies of diefstal
  • je kind moet meekomen voor identificatie

Bedrag

2 euro (Gelieve met bancontact te betalen)

Maak een afspraak

Contact

Contactpersonen