Alcohol en rookwaren bij minderjarigen

Alcohol en minderjarigen

Handelaars en horeca-uitbaters en dus ook organisatoren van festivals en fuiven, mogen geen alcohol verkopen aan min-16-jarigen en geen sterke drank aan min-18-jarigen.

De regels

De reglementering in verband met alcoholverkoop aan minderjarigen gebeurt nu via de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Dat is de wet die ook het verkopen van tabaksproducten aan min-16-jarigen regelt via art.6 § 4. ‘Het is verboden tabaksproducten te verkopen aan de jongeren onder zestien jaar. Van elke persoon, die tabaksproducten wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij meer dan zestien jaar oud is.’

Aan dit artikel 6 is een § 6 toegevoegd met de volgende bepalingen:

  • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 %, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Ook alcoholarm bier (wettelijk max. 1,2 % vol alcohol) valt dus onder het verkoopverbod.
  • Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
  • Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.
  • Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.

Verkoop van rookwaren aan minderjarigen

Regels:

Je mag geen tabaksproducten verkopen aan -16-jarigen. Als verkoper kan je dus eisen dat iemand bewijst dat hij of zij zestien jaar is. Een automatische distributieapparaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het automatische distributieapparaat wordt geplaatst in gesloten ruimten waar de tabaksproducten tegelijk op de traditionele manier worden verkocht;
  • het automatische distributieapparaat is vergrendeld en mag enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van zestien jaar of ouder;
  • de persoon die de tabaksproducten op traditionele wijze verkoopt is verantwoordelijk voor de ontgrendeling van het distributieapparaat.

Contact informatie

Contactpersonen