Drankvergunning

Een uitbater die in zijn horecazaak gegiste en/of sterke dranken wilt schenken, dient te beschikken over een drankvergunning. Om deze vergunning te kunnen bekomen, moet een dossier worden samengesteld door de uitbater van de horecazaak en afgeleverd op de dienst lokale economie.

Het dossier bestaat uit de volgende documenten:

 • grondplan van de horecazaak met alle nodige afmetingen (hoogte/oppervlakte)
 • kopie identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke persoon voor de uitbating
 • het ondernemingsnummer, of de ondernemingsnummers indien meerdere vennootschappen
 • kopie eigendomsbewijs of handelshuurovereenkomst (indien huurder)
 • verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar)
 • moraliteitsattest(en) van de zaakvoerder, van de eventuele lasthebber(s) én van de bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen deelnemen, te verkrijgen bij de dienst bevolking van je woonplaats
 • hygiëneattest (*)
 • keuringsattest elektriciteit (door erkend organisme)
 • bewijs meldingsbrief FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • aanvraag brandpreventieonderzoek
 • verklaring (1) dat maximaal … aantal personen te allen tijde gelijktijdig tot de uitbating worden toegelaten en (2) dat maximaal … aantal stoelen te allen tijde aanwezig zijn in de uitbating (bijgevoegd).

(*) Een afgevaardigde van de stad voert een hygiënecontrole uit in de horecazaak.
Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, krijgt de uitbater een hygiëneattest.

Als het dossier volledig is, wordt dit aan de burgemeester voorgelegd, die beslist over het afleveren van de drankvergunning.

We raden je aan om zeker langs te komen op de dienst lokale economie om van start te gaan met je dossier.


Contact informatie

Contactpersonen