Drankvergunning

Een uitbater die in zijn horecazaak gegiste en/of sterke dranken wil schenken, moet een drankvergunning hebben. Voor deze vergunning moet  de uitbater van de horecazaak een aanvraagdossier indienen bij de dienst lokale economie. Het dossier bestaat uit twee aanvraagformulieren (en een aantal noodzakelijke bijlagen):

Volgende documenten voeg je toe aan je dossier:

  • grondplan van de horecazaak met alle nodige afmetingen (hoogte/oppervlakte)
  • kopie identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke persoon voor de uitbating
  • kopie eigendomsbewijs of handelshuurovereenkomst (indien huurder)
  • verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar)
  • moraliteitsattest(en) van de zaakvoerder, van de eventuele lasthebber(s) én van de bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen deelnemen. Een moraliteitsattest vraag je aan bij de dienst bevolking van je woonplaats.
  • keuringsattest elektriciteit (door erkend organisme)
  • bewijs meldingsbrief FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Afhandeling van je dossier

Nadat de dienst lokale economie je dossier ontvangen heeft, zal een afgevaardigde van de stad een hygiënecontrole uitvoeren in de horecazaak. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan wordt een hygiëneattest aan je dossier toegevoegd.

Van zodra alle documenten zijn goedgekeurd wordt de drankvergunning afgeleverd.

Meer info of hulp nodig bij het indienen van je dossier? Contacteer de dienst lokale economie

 


Contact informatie

Contactpersonen