Heraanleg voetpaden in de Nederhasseltstraat te Outer

Maandag 18 maart 2019 start aannemer DM Roadbuilding uit Geraardsbergen met het herstellen van voetpaden langs de Nederhasseltstraat (vanaf woning nr. 5 tot nr. 83 enerzijds en vanaf nr. 24 tot nr. 42c anderzijds). De voetpadgedeelten in goede staat, ter hoogte van nrs. 31 en 43 tot en met 77, blijven behouden.

De werken omvatten:

  • de heraanleg van een voetpad in grijze betonstraatstenen op een betonfundering en op een breedte van 1,50m, waar mogelijk.
  • de vernieuwing van borduren en kantstroken in beton (die verzakt en uitgekankerd zijn) door een ter plaatse gegoten element dat stabieler en meer onkruidresistent is.

Planning

Er wordt gewerkt per wegzijde, te starten met de onpare huisnummers, vanaf nr. 83 richting nr. 5.

In eerste instantie worden het voetpad, de borduren en afwateringskantstrook opgebroken en wordt de fundering van de nieuwe kantstrook-borduur aangelegd. Deze kantstrook-borduur wordt langs de kant met onpare huisnummers geconstrueerd, hetzij op 22 maart, hetzij in het begin van de week daaropvolgend (duur: één dag). Aansluitend worden de fundering van het voetpad (in eerste instantie de opritten van de woningen) en de betonstraatstenen aangelegd. Vanaf de opbraakwerken tot na het construeren van de kantstrook-borduur (één week) zijn de toegangen van de woningen enkel verzekerd voor voetgangers.

Nadat de kant onpare huisnummers volledig afgewerkt is, wordt op dezelfde wijze gewerkt aan de kant met de pare huisnummers.

Het is de bedoeling dat het voetpad, minstens kant onpare huisnummers, volledig afgewerkt is vóór het paasverlof (13 tot 22 april). Indien langs de kant pare huisnummers de toegankelijkheid van de woningen voor wagens niet kan verzekerd worden vóór het paasverlof, worden deze werken pas gestart op 23 april.

Verkeersafwikkeling

Doorgaand verkeer blijft tijdens de werken mogelijk in beide richtingen, mits de plaatsing van verkeerslichten ter hoogte van de werfzone.

Vragen?

Contacteer:

  • de dienst openbare werken van de stad, 054 31 32 83.
  • contactpersoon aannemer DM Roadbuilding, Stefan Keereman, 0477 338 300

Contact informatie