Heraanleg Brakelsesteenweg (N8) : vanaf 1 december aangepaste verkeerssituatie

25
nov
2021

Fase 1 van de heraanleg van de Brakelsesteenweg wordt afgerond. Op 1 december wijzigt de verkeerssituatie.  

Planning

 • fase 1 - 11 oktober tot eind november: aanleg riolering van Aardeweg tot zone nieuw winkelcentrum (wordt afgerond tegen eind november)
 • fase 2 - 11 oktober tot januari 2022: aanleg riolering van nieuw winkelcentrum tot feestzalen De Vos
 • fase 3 - januari 2022 tot zomer 2022: aanleg nieuwe weg van Aardeweg tot Tabakslaan

Aanpak werken vanaf 1 december

Vanaf woensdag 1 december wordt verder gewerkt aan de riolering in fase 2. De 3 rioleringen (2 vuilwater- en 1 regenwaterafvoer) worden tegelijkertijd aangelegd. 
De riolering zal aangelegd worden in een zone van +/- 200 meter. In die zone is de weg volledig afgesloten, toegang tot de handelaars blijft mogelijk. De zone schuift dagelijks ongeveer 30m op. Na aanleg van de riolering worden een tijdelijke werfweg en tijdelijke toegang tot de woningen aangelegd zodat de grootste hinder zich beperkt tot enkele dagen.

Bereikbaarheid tijdens de werken 

Voor de veiligheid van de weggebruikers en om sluipverkeer door de werf te vermijden, wordt tijdens fase 2 gewerkt met twee doodlopende werfwegen die in dubbele richting kunnen gebruikt worden. De handelaars en woningen  langs de werfwegen blijven bereikbaar. Voor de andere weggebruikers en doorgaand verkeer blijft de situatie onveranderd:

 • Voetgangers kunnen de werf passeren via de voetpaden en bermen
 • Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Muylemstraat, Kerkhofstraat en Bovenhoekstraat. Aan Den Dollar wordt het fietspad tijdelijk enkelrichting in tegenwijzerzin. Zo zorgen we ervoor dat fietsers goed zichtbaar zijn voor automobilisten die de Outerstraat uitrijden.
 • Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton
  • richting Ninove volgt een omleiding via de JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de kernen van Appelterre en Eichem te beperken worden enkele straten enkelrichting (ook voor fietsers).
  • richting Brakel of Geraardsbergen volgt een omleiding via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden enkele straten enkelrichting.
 • Doorgaand verkeer en verkeer van meer dan 3,5 ton volgen een omleiding via de N460, de N45 en de N28.

Nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen voeren nog een aantal werken uit tussen feestzalen De Vos en de Muylemstraat.
Omdat er in de rand van de rijweg gewerkt wordt, veroorzaken deze werken geen hinder voor het verkeer.
In december worden de huizen overgekoppeld op de nieuwe leidingen (water en elektriciteit). De nutsmaatschappijen zullen bewoners hierover persoonlijk informeren. Deze werken zullen afgerond zijn eind december.

Vragen of meer informatie?

Vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476 72 22 57.


Contact

Activiteiten zoeken