GR20181213 Punt 7: Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - Verdeling restpot (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016 waarbij het huidig subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd werd;

Gelet op het verslag van de vergadering van de GROS van 8 oktober 2018;

Overwegende dat volgens het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking een voorstel mag gedaan worden door de GROS over de verdeling van het restbedrag van het jaarlijks budget voor ontwikkelingssamenwerking;

Overwegende dat het restbedrag van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking ongeveer € 8.300 is;

Overwegende dat de raad het voorstel doet om de organisaties die lid zijn van de GROS zeker een extra bijdrage te geven;

Overwegende dat de GROS volgende organisaties voorstelt:

Akouyo vzwVolk In NoodMashariki East VZWOndernemers Zonder GrenzenAnn De VosFuture voor TogoVzw dedeDesert Lions

Overwegende dat de GROS het voorstel doet om aan alle voorgestelde organisaties een bedrag van € 853,75 te schenken;

Overwegende dat de GROS volgende organisaties voorstelt:

Oxfam wereldwinkel VZWDokter HemerijckwcomitéBroederlijk Delen NinoveVZW Africateam

Overwegende dat de GROS het voorstel doet om aan alle voorgestelde organisaties een bedrag van € 366 te schenken;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2018, op de algemene rekening 649000 van het beleidsitem 090920 en de actie 3/11/1/5: “het subsidiëren van de Ninoofse Noord-Zuidinitiatieven, als ondersteuning van de realisaties van deze initiatieven”;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De raad volgt het voorstel van de GROS om een schenking te doen aan de volgende organisaties voor de verdeling van het restbedrag van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 2018.

- Akouyo vzw

Albertlaan 216/4

9400 Ninove

IBAN BE39 0688 9395 1219

- Volk In nood

Heidebosstraat 34

9130 Moorsel/Aalst

IBAN BE36 6455 0009 7881

- Mashariki East VZW

Beukendreef 51

9401 Ninove/Pollare

IBAN BE92 0689 0172 1323

- Ondernemers Zonder Grenzen

Vestinglaan 55

2650 Edegem

IBAN BE10 0000 0000 0404

- Ann De Vos

Société des missionnaires d’ Afrique VZW / WP Missiedienst

Cherles Degrouxstraat 118

1040 Etterbeek

IBAN BE85 2100 6228 8806

- Future voor Togo
Brakelsesteenweg 562

9400 Ninove

Ondernemingsnummer 0889 006 681

- Vzw dede

Vlasbloemstraat 44

8870 Izegem

Iban BE68 5230 8056 4134

- Desert Lions

9400 Denderwindeke

IBAN BE83 6537 8320 4515

Artikel 2

De raad volgt het advies van de GROS om aan alle hierboven vermelde organisaties een gelijk bedrag van € 853,75 te schenken.

Artikel 3

De raad volgt het voorstel van de GROS om een schenking te doen aan de volgende organisaties voor de verdeling van het restbedrag van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 2018.

- Oxfam wereldwinkel VZW

Stationsstraat 3 bus 8

9400 Ninove

IBAN BE15 4300 0480 4130

- Dokter Hemerijckxcomité

Stierstraat 28

9402 Meerbeke

IBAN BE90 0016 5531 7932

- Broederlijk Delen Ninove

Biezenstraat 19

9400 Ninove

IBAN BE92 7310 0450 9323

- VZW Africateam

Langemuren 101

9400 Ninove

IBAN AXA 751-2035175-58

Artikel 4

De raad volgt het advies van de GROS om aan alle hierboven vermelde organisaties een gelijk bedrag van € 366 te schenken.

Artikel 5

Indien bovenstaande verdeling gevolgd wordt door de raad blijft er geen restbedrag meer over voor ontwikkelingssamenwerking 2018.

Artikel 6

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget van 2018, op de algemene rekening 649000 van het beleidsitem 090920 en de actie 3/11/1/5: “het subsidiëren van de Ninoofse Noord-Zuidinitiatieven, als ondersteuning van de realisaties van deze initiatieven”.

 


Contact informatie