GR20181213 AP3: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van ruimtelijke ordening m.b.t. weigering v/d omgevingsvergunning voor de bouw v/e pand voor grootschalige kleinhandel langs de Brakelsesteenweg (datum publicatie 27/12/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Op 7 december las ik een artikel in de plaatselijke pers dat het schepencollege een omgevingsvergunning heeft geweigerd. Daarin is sprake van een aantal ‘redenen’ waarom de vergunning werd geweigerd.

Toelichting:

Toen ik die motivatie voor de weigering wou gaan zoeken, stootte ik op een gekend probleem. Ik kon slechts de collegebesluiten consulteren tot en met 20 november. De notulen van het betreffende schepencollege waren dus nog niet beschikbaar en mogelijk zelfs nog niet goedgekeurd. Toch vond de schepen het niet nodig om te wachten tot de gemeenteraadsleden de betreffende info konden raadplegen, vooraleer de pers te contacteren. Vandaar deze vragen…

Vraag:

- Waren de notulen van het betreffende CBS al goedgekeurd op het moment dat de pers werd ingelicht?

- Op basis van welke argumenten werd de vergunning geweigerd?”


Contact informatie