GR20181213: aanvullende agenda

 Vragen, voorstellen en interpellaties

AP2. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de rechtsonzekerheid van eigendommen

AP3. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van ruimtelijke ordening m.b.t. de weigering van de omgevingsvergunning voor de bouw van een pand voor grootschalige kleinhandel langs de Brakelsesteenweg

 


Contact informatie