GR20181122 Punt 6: Secretariaat - Ilva - BAV - maandag 17 december 2018- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

Gelet op de uitnodiging van 26 oktober 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2018 om 19.00 uur;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau;

2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering;

3. Goedkeuren actieplan en budget 2019;

4. Uittreding provincie;

5. Kapitaalsvermindering ingevolge vernietiging van 500 aandelen B;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc) 2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ilva.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Ilva op maandag 17 december 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

De vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering zal zich onthouden indien de stad niet tijdig over alle documentatie beschikt die betrekking heeft op de agenda van de algemene vergadering.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.


Contact informatie