GR20181122 Punt 5: Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - woensdag 12 december 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

Gelet op de uitnodiging van 9 oktober 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Solva op woensdag 12 december 2018 om 19.00u in SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele);

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuren actieplan en budget 2019

3. Ontwerp tot statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal bestuur

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc) 2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Solva.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Solva op woensdag 12 december 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

De vertegenwoordiger in de algemene vergadering zal zich onthouden indien de stad niet tijdig over alle documentatie beschikt die betrekking heeft op de agenda van de algemene vergadering.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Industrielaan 25 B, 9320 Erembodegem.


Contact informatie