GR20181122 Punt 29: Sport - wijziging overeenkomst Omloop Het Nieuwsblad tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV - goedkeuring (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2018 waarbij goedkeuring gegeven werd aan de overeenkomst tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV voor het plaatsvinden van de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad voor elite dames en heren voor een periode van 2018 tot en met 2022;

Overwegende dat Flanders Classics volgens artikel 2 en artikel 4 van de overeenkomst er zich toe verbond om de aankomst van de wedstrijden op de Halsesteenweg te Meerbeke te leggen;

Overwegende dat volgens artikel 7 enkel met een schriftelijk akkoord der partijen kan afgeweken worden van de overeenkomst, zowel op initiatief van de stad Ninove als van Flanders Classics;

Overwegende dat Flanders Classics in een mail van woensdag 07 november 2018 vraagt om de aankomst van de wedstrijden te verplaatsen naar de Onderwijslaan te Ninove;

Overwegende dat bij de evaluatie van de eerste editie volgende aandachtspunten naar voren zijn gekomen:

- Te weinig beleving en animo bij de aankomst in Meerbeke.

- Grote verkeershinder bij de opbouw op vrijdag van de aankomstzone op de N8 en N 28

evenals op zaterdag voor, tijdens en tot 2 uur nà de wedstrijd.

- Beperkte logistieke ruimte voor VIP- dorp, pers en parkings.

Overwegende dat een verplaatsing van de aankomst naar de Onderwijslaan de impact op de mobiliteit en vooral bereikbaarheid van het evenement zal bevorderen. Met een aankomst in het centrum van de stad zal de koers makkelijker te bereiken zijn met de auto, maar ook -en vooral- per fiets, te voet, met de bus én per trein. De wedstrijd wordt toegankelijker, maar ook zal de hinder op de belangrijkste invalswegen van Ninove beperkt blijven. De gewestwegen dienen immers enkel tussen de rode en groene vlag te worden afgesloten (dames-elite en heren-elite).

Overwegende dat bij de aankomst in Meerbeke de Halsesteenweg reeds van vrijdag werd afgesloten en dit tot zaterdagavond;

Overwegende dat de organisatiematerialen op afgebakende terreinen (scholen) voorzien worden, waardoor de veiligheidsmaatregelen beperkter zullen zijn dan in Meerbeke.

Overwegende dat het parcours vanaf Denderwindeke tot de Centrumlaan enkel wordt afgesloten bij doortocht van de wedstrijden, zodat de inzet van het aantal agenten ook aanzienlijk zal verminderen;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Evenepoel Henri, Torrekens Marc, Triest Alain, Van Eeckhout Freddy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc) 8 onthoudingen (Coppens Katie, Cosyns Veerle, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Vermassen Stijn, De Ridder Misja)

Enig artikel

De aankomstplaats in de overeenkomst tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV voor het plaatsvinden van de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad wordt gewijzigd van de Halsesteenweg te Meerbeke naar een aankomstplaats op het grondgebied Ninove en dit voor de periode van 2019 tot en met 2022.


Contact informatie