GR20181122 AP5: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van sociale zaken over de bijkomende ondersteuning van Teledienst (datum van publicatie 04/12/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie:

Niettegenstaande Ninove de voorbije 6 jaar mede werd bestuurd door sp.a en Groen, is de armoede onder de burgers nog verder gestegen. Organisaties zoals Teledienst blijven dus broodnodig om hulp te bieden aan mensen die het minder breed hebben. De vrijwilligers die er zich inzetten zijn echter beperkt in hun mogelijkheden en kunnen wat extra ondersteuning van de stad zeker gebruiken.

Bijvoorbeeld voor de ophaling van etenswaren in de voedselbank. Elke 2e donderdag van de maand mogen ze op 2 plaatsen in totaal 7 tot 8 paletten voedsel afhalen. Nu gebeurt dit met verschillende bestelwagens en personenwagens, maar dit zou veel efficiënter zijn mochten ze dit met één rit en één vrachtwagen kunnen doen. Ze zouden deze kunnen privé huren, maar dan moet dit weer van het algemene budget worden betaald. Geld dat uiteraard beter kan worden gebruikt voor nuttigere zaken dan het huren van een vrachtwagen. Vandaar onze suggestie om vanuit de stad (of OCMW) logistieke dienstverlening te voorzien in de vorm van een vrachtwagen met chauffeur, één voormiddag per maand.

Motie aan het (toekomstige) CBS:

De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om in overleg met vzw Teledienst Ninove, te voorzien in logistieke steun onder de vorm van een vrachtwagen met chauffeur, om één voormiddag per maand, voedsel op te halen bij de voedselbank."


Contact informatie