GR20181122 AP2: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van jeugd omtrent de aanleg van een speelterrein in de Hector Plancquartstraat te Outer (datum van publicatie 04/12/2018)

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

"Sinds kort zijn de werken aangevat tot de aanleg van een speelterrein achteraan de Hector Plancquartstraat te Outer.

Bedoeling is volgens de plannen althans, om er een petanquebaan, basketbalterrein, speeltuigen en voetbalterrein te plaatsen.

Een initiatief dat ervoor moet zorgen dat oud en jong mekaar op een veilige plaats vinden… een initiatief dat naar mijn mening voor iedereen makkelijk toegankelijk moet zijn.

Hierover heb ik volgende vragen:

-

Het voorgelegd plan in het dossier geeft geen duidelijkheid over de toegangswegen van de speeltuin. Langs welke kanten is de speeltuin toegankelijk? Bvb van de Smid Lambrechtstraat?

-

Gezien de nabijheid van het buurthuis De Pallieter, en de activiteiten die daar georganiseerd worden, acht ik het opportuun dat er ook van die kant een rechtstreekse toegang wordt voorzien. Is die in het huidige plan voorzien, en indien neen, waarom niet?

-

Hoe zal er op regelmatige basis toezicht worden verricht ter plaatse en door wie?

-

Worden er camera’s geplaatst?

Wie staat in voor het onderhoud en het leeghalen van de vuilbak en met welke periodiciteit?"


Contact informatie