GR20181122 AP1: Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de bevoegde schepen Katie Coppens aangaande de reactie/antwoord van minister Homans over het afspringen van de fusie tussen Ninove Welzijn en Volkswelzijn Dendermonde (datum van publicatie 04/12/

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

"De fusieplannen tussen Ninove welzijn en Volkswelzijn Dendermonde kwamen er omdat de minister 1000 woningen oplegt tegen 2024 en omdat door een meerderheid binnen de RVB werd beslist om de voorzitter te mandateren tot fusiegesprekken omdat men van oordeel was dat Ninove welzijn op zichzelf deze norm van 1000 woningen niet kon halen tegen 2024.

De N-VA fractie en met ons nog een aantal leden van de RVB alsook gemeenteraadsleden waren van oordeel dat:

1. Er kort vòòr een bestuurswissel geen engagementen mochten worden aangegaan.

2. Eerst alles moest onderzocht worden om na te gaan of Ninove welzijn niet op zichzelf aan die 1000 woningen kon geraken

3. Indien er toch geopteerd wordt voor een fusie, dat er dan wel voldoende synergiën moeten zijn en ivm deze fusie waren we van oordeel dat deze er niet waren, zeker al niet omdat de locatie’s op ongeveer een uur afstand van mekaar liggen.

Desalniettemin kwam er een fusievoorstel ts Ninove welzijn en volkswelzijn Dendermonde op de GR van 17/07/2018. Het voorstel werd echter weggestemd nadat een aantal dagen eerder de open vld ook al in de provincieraad geprobeerd had om de plannen te blokkeren.

Voor de voorzitter van de RVB Tom Blogman het incident te veel waardoor zijn RVB de fusieplannen afschoot omwille van een gebrek aan vertrouwen.

Volgens de voorzitter en ook de directeur zou Ninove welzijn in de problemen komen (omwille van het niet halen van de norm)

Ik leg jou daarom deze vraag voor: " Wat was de reactie van minister Homans n.a.v. het afspringen van de fusie met volkswelzijn Dendermonde?"


Contact informatie