GR20181122: aanvullende agenda

AP1. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de bevoegde schepen Katie Coppens aangaande de reactie/antwoord van minister Homans over het afspringen van de fusie tussen Ninove Welzijn en Volkswelzijn Dendermonde

AP2. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van jeugd omtrent de aanleg van een speelterrein in de Hector Plancquartstraat te Outer

AP3. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn i.v.m de vaststelling van de "referentiedatum" voor toetsing aan de wetgeving bij het indienen van een omgevingsvergunning

AP4. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van financiën over de huidige subsidiëringsreglementen

AP5. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van sociale zaken over de bijkomende ondersteuning van Teledienst

AP6. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van personeel over de aanwerving van een tweede diensthoofd personeel


Contact informatie