GR20181025 Punt 9: Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het schoolgebouw Oude Kaai 21 te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2017 waarbij de aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het schoolgebouw Oude Kaai 21 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1156L 02, met een kadastrale oppervlakte van 55a 80ca, tegen de prijs van € 1.350.000, principieel werd goedgekeurd;

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens werd beslist om voor de opmaak van de ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte een beroep te doen op de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid;

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt op 26 december 2014 en geactualiseerd op 8 mei 2017 door landmeter-expert David Corijn;

Gelet op de door de eigenaar onderschreven verkoopbelofte, waarin deze verklaart om het schoolgebouw aan de stad Ninove te willen verkopen tegen de prijs van € 1.350.000;

Overwegende dat deze aankoop om reden van openbaar nut gebeurt voor de verdere ontwikkeling van de aanpalende OCMW-site;

Gelet op de ontwerp-akte van aankoop, opgemaakt door de heer Dirk Conruyt, Vlaams Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactie 2018, investeringsenveloppe PBD2014/003 subproject 001 op de algemene rekening 221007 van het beleidsitem 061000 en de actie 4/10/1/1 “afwerken van het masterplan OCMW-site en omgeving”;

Besluit:

met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Van Den Neucker Annelies)

13 onthoudingen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

Artikel 1

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het schoolgebouw Oude Kaai 21 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1156L 02, met een kadastrale oppervlakte van 55a 80ca, van het Gemeenschapsonderwijs, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, tegen de prijs van € 1.350.000, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerp-akte van aankoop, opgemaakt door de heer Dirk Conruyt, Vlaams Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie