GR20181025 Punt 8: Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop Moeremanssite - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2018 waarbij het principe tot aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Moeremanssite achter de Burchtdam te Ninove, bestaande uit volgende percelen, met een totale kadastrale oppervlakte van 1ha 26a 30ca, van de heer Michel Moeremans, tegen de totale prijs van € 1.395.000, werd goedgekeurd:

- een nijverheidsgebouw Burchtdam 4 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B
nr. 1365B 3, met een oppervlakte van 34a 57ca

- een perceel tuingrond te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1365W 2, met een oppervlakte van 17a 27ca

- een boomgaard te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225M, met een oppervlakte van 60a 29ca

- een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225V, met een oppervlakte van 13a 96ca

- een landgebouw te Ninove kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1328P, met een oppervlakte van 21ca;

Overwegende dat deze percelen een totale kadastrale oppervlakte hebben van 1ha 26a 30ca;

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens de door de verkoper onderschreven verkoopbelofte met bezetting ter bede werd goedgekeurd;

Gelet op het schattingsverslag van 7 februari 2018, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 juli 2018 waarbij het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer, geassocieerde notarissen, Iddergemsesteenweg 8, 9450 Denderhoutem werd aangesteld voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte;

Gelet op de ontwerp-akte verkoop, opgemaakt door notaris Edgard Van Oudenhove;

Overwegende dat deze aankoop om reden van openbaar nut gebeurt meer bepaald voor de stimulatie en ondersteuning van de lokale economie van Ninove;

Overwegende dat er in de budgetwijziging over het dienstjaar 2018, die heden aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd, een krediet van € 1.400.000 voorzien werd in de investeringsenveloppe PAT2014/001 subproject 21 op de algemene rekening 221007 van het beleidsitem 050000 en de actie 1/14/2/1 “Ninove neemt maatregelen om winkelen aangenaam te maken in het stadscentrum”;

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Moeremanssite achter de Burchtdam te Ninove, bestaande uit volgende percelen, met een totale kadastrale oppervlakte van 1ha 26a 30ca, van de heer Michel Moeremans, Antoon De Vlaeminckstraat 25, 9400 Ninove, tegen de totale prijs van € 1.395.000, wordt goedgekeurd:

- een perceel tuingrond Burchtdam te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B
nr. 1365W 2, met een oppervlakte van 17a 27ca

- een perceel grond met landgebouw te Ninove, Paternostergang nr. 20A, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1328P, met een oppervlakte van 21ca

- een perceel boomgaard Burchtweiden te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225M, met een oppervlakte van 60a 29ca

- een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden Burchtdam 4 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1365B 3, met een oppervlakte van 34a 57ca

- een perceel weide Paternosterstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B
nr. 1225V, met een oppervlakte van 13a 96ca.

Artikel 2

De ontwerp-akte opgemaakt door notaris Edgar Van Oudenhove, notaris bij de vennootschap “Van Oudenhove-Soutaer geassocieerde notarissen”, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie