GR20181025 Punt 33: Mobiliteit - Aspelare - Cyriel Prieelsstraat - nieuw signalisatieplan (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende dat er in de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare wegeniswerken werden uitgevoerd;

Overwegende dat in het ontwerp ook voorzien werd in de aanleg van een fietspad en verkeersremmende elementen;

Overwegende dat het aangewezen is voor de signalisatie die voorzien werd in het detailplan een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op te maken;

Overwegende dat in de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare de volgende signalisatie werd voorzien en dit op de volgende locaties:

Plaatsen van snelheidsremmende objecten en dit op volgende locaties:

Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0685D en rechtover perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0685D.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 195 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0354K.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 181/179 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0354L.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 143/141 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0320E.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0402L en ter hoogte van huisnummer 114.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 68 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0416D.

Overwegende dat de voorrangsregeling ter hoogte van de hierboven vermelde snelheidsremmende objecten zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

Overwegende dat in de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare werd overgegaan tot de aanleg van een fietspad en dit op volgende locaties:

Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 271 tot rechtover huisnummer 66

Overwegende dat voor de aanduiding van dit fietspad de gebodsborden D7 geplaatst zullen worden en dit op volgende locaties:

Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 271Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 243Cyriel Prieelsstraat rechtover de RoeselarestraatCyriel Prieelsstraat rechtover huisnummer 156

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, De Ridder Misja, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

In de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare wordt de volgende signalisatie geplaatst:

Plaatsen van snelheidsremmende objecten en dit op volgende locaties:

Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0685D en rechtover perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0685D.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 195 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0354K.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 181/179 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0354L.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 143/141 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0320E.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0402L en ter hoogte van huisnummer 114.Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 68 en ter hoogte van perceel 11de Afdeling Aspelare - sectie A - nummer 0416D.

Signalisatie:

De voorrangsregeling ter hoogte van de hierboven vermelde snelheidsremmende objecten zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

Artikel 2

In de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare werd een fietspad aangelegd en dit op volgende locaties:

Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 271 tot rechtover huisnummer 66

Signalisatie:

De gebodsborden D7 zullen op volgende locaties worden geplaatst:

Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 271Cyriel Prieelsstraat ter hoogte van huisnummer 243Cyriel Prieelsstraat rechtover de RoeselarestraatCyriel Prieelsstraat rechtover huisnummer 156

Artikel 3

Deze beslissing wordt ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie