GR20181025 Punt 27: Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 9 in Voorde - voorlopige vaststelling gedeeltelijke afschaffing - machtiging college van burgemeester en schepenen organiseren openbaar onderzoek (datum van publicatie 07/11/

Dit agendapunt wordt verdaagd.


Contact informatie