GR20181025 Punt 25: Openbare werken - Mariaweg - verharding en uitrusting buurtweg nummer 9 in het kader van vergunningsaanvraag functiewijziging van kapel naar woning - goedkeuring ontwerp eenzijdige verbintenis aanvrager (datum van publicatie 07/11/2018

 

Dit agendapunt wordt verdaagd.


Contact informatie