GR20181025 Punt 11: Logistiek/overheidsopdrachten - ingebruikgave binnengebied BPA Burchtdam voor de organisatie van de Jamborette van de scouts van Ninove in 2020 (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2009 waarbij de percelen weiland in het binnengebied van het BPA Burchtdam, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1226P, 1226Y, 1226A 2, 1223B, 1224A, 1225L, 1231B, 1231A, 1227G, 1228H en 1229C, met een respectievelijke oppervlakte van 1ha 98a 46ca, 2a, 12ca, 3a 30ca, 1ha 17a 50ca, 1a 26ca, 4a, 2ha, 78a 84ca, 57a 89ca en 78a 42ca en Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 32D en 33 met een respectievelijke oppervlakte van 22a 40ca en 55a 50ca, in bruikleen werden gegeven aan de heer en mevrouw Lieven Van Petegem-Leen Forger, Hemelrijk 88, 9402 Meerbeke en aan de heer Phillippe Van Petegem, Hemelrijk 12, 9402 Meerbeke;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2012 waarbij het perceel weiland in het binnengebied van het BPA Burchtdam, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225G met een oppervlakte van 1ha 86a 20ca in bruikleen werd gegeven aan de heer en mevrouw Philippe De Deyn-Lutgard Asselman;

Gelet op de vraag van de scouts Ninove om voornoemde grond te mogen gebruiken tijdens de maanden juli en augustus 2020 voor de organisatie van hun Jamborette;

Overwegende dat de huidige gebruikers akkoord gaan om de gronden tijdens deze periode ter beschikking van de scouts te stellen en dat de gemeenteraad hiermee ook akkoord moet gaan omdat het juridisch gezien om onderverhuring van in bruikleen gegeven goederen gaat;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De gemeenteraad gaat akkoord met de ingebruikgave van de percelen weiland van de stad in het binnengebied van het BPA Burchtdam, zoals vermeld in het overwegend gedeelte, door de huidige gebruikers aan de scouts van Ninove tijdens de maanden juli en augustus 2020.


Contact informatie