GR20181025: aanvullende agenda

 

AP1. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van patrimonium m.b.t. de toestand in de lokalen van Chiro Meerbeke


Contact informatie