GR20180913 Punt AP2: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken m.b.t. de heraanleg van het kerkplein te Outer (datum van publicatie 04/10/2018)

Volgende motivering wordt door de heer kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Tijdens de gemeenteraad van 21 juni 2018 werden de plannen besproken van de heraanleg van het kerkplein in Outer. De voorgelegde plannen zouden zijn aangepast om tegemoet te komen aan de vragen van de buurtbewoners. De vragen van de buurtbewoners en de eventuele doorgevoerde aanpassingen werden verder niet toegelicht.

Na die gemeenteraad werden wij echter aangesproken om te melden dat één en ander toch wat anders zou zijn gelopen…

Het plein maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Het is dus wenselijk het historisch karakter van het plein te bewaren. Op het plein staat een monument ter ere van Smid Lambrecht en in die omgeving wordt het plein gescheiden van de openbare weg (Kerkweg) door arduinen paaltjes en metalen kettingen. De muurtjes aan het kerkplein hebben eigenlijk geen historische waarde, in tegenstelling tot de muurtjes rond de kerk zelf. Toch is er op de plannen voor gekozen de paaltjes weg te laten en de muren door te trekken. Al weet ik het eigenlijk niet meer na de verklaringen in de pers…

Vragen:

- Hoe kan u verklaren dat het kerkplein, hetgeen tot de openbare weg behoort en geen kadastraal nummer heeft, op de bekendmaking van het openbaar onderzoek het kadastrale nummer van een perceel toegekend krijgt met adres Kerkweg 1?

- Waarom werd dit openbaar onderzoek niet bekend gemaakt op de webstek van de stad?

- Zal het openbaar onderzoek worden overgedaan?

- Komen er nu 2 kleuren kasseien of komt er één kleur?

- Komen er nu fietsbeugels of niet?

- Komt er een reclamezuil of niet? En waar dan?

- Komt er rond de boom een zitmuur, of bankjes?

- Het plein maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Het is dus wenselijk het historisch karakter van het plein te bewaren. Op het plein staat een monument ter ere van Smid Lambrecht en in die omgeving wordt het plein gescheiden van de openbare weg (Kerkweg) door arduinen paaltjes en metalen kettingen. Worden deze paaltjes en kettingen nu bewaard of worden ze vervangen door een muurtje dat er nog nooit heeft gestaan?

- Aan welke opmerkingen van de buurtbewoners en/of de erfgoedraad zijn de plannen eigenlijk aangepast geweest?”


Contact informatie