GR20180913 Punt 6: Logistiek/overheidsopdrachten - affectatie van een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat te Ninove (datum van publicatie 04/10/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2018 waarbij het aangepast ontwerp voor de aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove, met raming van € 529.737,94, btw inclusief, werd goedgekeurd;

Overwegende dat deze parking gedeeltelijk zal worden aangelegd op een perceel openbaar domein van de stad en op een perceel weiland dat tot het privaat domein van de stad behoort en kadastraal gekend is onder Ninove 2e afdeling sectie B nr. 372R 6, met een oppervlakte van 32a 33ca;

Gelet op de kadastrale legger;

Overwegende dat het aangewezen is om voornoemd perceel te affecteren in het openbaar domein van de stad om discussies bij verbalisatie van overtredingen op de parking te vermijden;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend onder Ninove 2e afdeling sectie B nr. 372R 6, met een oppervlakte van 32a 33ca, wordt geaffecteerd in het openbaar domein van de stad.

Artikel 2

Aan de administratie van het kadaster wordt gevraagd om voornoemd goed in het openbaar domein van de stad onder te brengen.


Contact informatie