GR20180913 Punt 11: Financiële dienst - kerkfabrieken - Protestantse kerk Denderleeuw - meerjarenplanwijziging 2014-2019/2018 - kennisname n(datum van publicatie 04/10/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de Protestantse kerk Denderleeuw;

Overwegende dat voor de Protestantse kerk Denderleeuw het aandeel van de stad Ninove 10% bedraagt en het aandeel van de gemeente Denderleeuw 90% bedraagt;

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de Protestantse kerk Denderleeuw bepaald werd op € 8.232,50 voor de periode in het oorsprokelijk goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019;

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de Protestantse kerk Denderleeuw bepaald werd op € 10.614,30 voor de periode in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019;

Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019 voor 2018 werd goedgekeurd door de bestuursraad van de Protestantse Kerk Denderleeuw van 20 februari 2018;

Gelet op het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van de gemeente Denderleeuw van 31 mei 2018 houdende de goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2014-2019 voor 2018;

Overwegende dat de Protestantse kerk Denderleeuw een meerjarenplanwijziging vraagt omwille van nodige aanpassingen voor de pastorie, voor het kunnen verhuren ervan;

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de Protestantse kerk Denderleeuw niet wijzigt;

Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de Protestantse kerk Denderleeuw niet wijzigt;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de meerjarenplanwijziging 2014-2019 voor 2018 van de Protestantse kerk Denderleeuw.

Artikel 2

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Protestantse kerk
Denderleeuw

2018

€ 1.462,60

2019

€ 1.517,30

Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Protestantse kerk
Denderleeuw

2018

€ 751,60

2019

€ 1.548,00

Artikel 4

Dit besluit zal worden gezonden aan de provinciegouverneur, aan de gemeente Denderleeuw en de Protestantse kerk Denderleeuw.

 


Contact informatie