GR20180730 Punt 1: Personeel - eedaflegging algemeen directeur op proef (datum van publicatie 10/09/2018)

De raad

Gelet op gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 77 en 81;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juli 2018 waarbij Bart Baele werd aangesteld als algemeen directeur op proef met ingang van 1 september 2018;

Overwegende dat de eedaflegging van de algemeen directeur wordt afgelegd in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt overgegaan tot de eedaflegging van Bart Baele, algemeen directeur op proef stad Ninove, in handen van de heer Dirk Vanderpoorten, voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 2

Na de eedaflegging wordt de akte van de eedaflegging door de algemeen directeur op proef Bart Baele en de voorzitter van de gemeenteraad Dirk Vanderpoorten ondertekend.


Contact informatie