GR20180717 Punt 6: Secretariaat - fusie SHM Ninove-Welzijn en SHM Volkswelzijn - bepalen stemgedrag vertegenwoordigers (datum van publicatie 04/09/2018)

Dit agendapunt wordt verdaagd.


Contact informatie