GR20180717: agenda

Politie

1. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

2. Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe aanwerving - contractuele aanwerving bij hoogdringendheid van een Niveau D - bediende

3. Politie - Kasmiddelen over het eerste kwartaal 2018

4. Politie - Kasmiddelen over het tweede kwartaal 2018

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

5. Secretariaat - aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Theresia van het Kind Jezus en samenvoeging met de parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Ninove

6. Secretariaat - fusie SHM Ninove-Welzijn en SHM Volkswelzijn – bepalen stemgedrag vertegenwoordigers

7. Secretariaat - waarnemend algemeen directeur - vervanging

Personeelsdienst

8. Personeel - vaststellen wervingsreserve algemeen directeur

Financiën

9. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de buurthuizen - aanpassing

10. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans - aanpassing

11. Financiële dienst - bouw van een nieuw politiekantoor - addendum samenwerkingsovereenkomst solva

12. Financiële dienst - Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan de bestuurders

Vrijetijdszaken

Onderwijs

13. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - academiereglement - goedkeuring

14. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2018/2019 - opleidingenstructuur - goedkeuring

15. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2018/2019 - capaciteit - vaststelling

Cultuur en evenementen

16. Cultuur - huishoudelijk reglement buurthuizen - goedkeuring

Cultuurcentrum

17. Cultuurcentrum De Plomblom - Goedkeuring huishoudelijk reglement gebruik gebouwen en infrastructuur CC De Plomblom/Academie voor muziek, woord en dans

Bibliotheek

18. Bibliotheek - goedkeuring BIBART-jaarverslag en -jaarrekening 2017

AGB De kleine Dender

19. Sport - AGB Ninove - herstellingswerken aan vloeren, voegen en andere tegels - projectbijstand via CREAT


Contact informatie