GR20180621 Punt 8: Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Moeremanssite - goedkeuring principe - goedkeuring verkoopbelofte (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de Moeremanssite aan de stad te koop wordt aangeboden;

Overwegende dat het wenselijk is om deze site in der minne om reden van openbaar nut te verwerven omdat dit een unieke opportuniteit is voor de ontwikkeling van het binnengebied van het in opmaak zijnde RUP Burchtdam;

Overwegende dat het volgende percelen betreft:

- een nijverheidsgebouw Burchtdam 4 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1365B 3

- een perceel tuingrond te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1365W 2

- een boomgaard te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225M

- een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225V

- een landgebouw te Ninove kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1328P;

Overwegende dat deze percelen een totale kadastrale oppervlakte hebben van 1ha 26a 30ca;

Gelet op de door de eigenaar, de heer Michel Moeremans onderschreven verkoopbelofte met bezetting ter bede waarin hij verklaart voornoemde percelen aan de stad Ninove te willen verkopen tegen de totale prijs van € 1.395.000 en de goederen gedeeltelijk door de stad te laten gebruiken voorafgaandelijk aan de ondertekening van de authentieke akte;

Gelet op het schattingsverslag van 7 februari 2018, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer;

Overwegende dat er ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019;

Besluit:

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

5 onthoudingen (Corijn Rudy, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

Het principe tot aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de Moeremanssite achter de Burchtdam te Ninove, bestaande uit volgende percelen, met een totale kadastrale oppervlakte van 1ha 26a 30ca, van de heer Michel Moeremans, tegen de totale prijs van € 1.395.000, wordt goedgekeurd:

- een nijverheidsgebouw Burchtdam 4 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B
nr. 1365B 3, met een oppervlakte van 34a 57ca

- een perceel tuingrond te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1365W 2, met een oppervlakte van 17a 27ca

- een boomgaard te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225M, met een oppervlakte van 60a 29ca

- een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225V, met een oppervlakte van 13a 96ca

- een landgebouw te Ninove kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1328P, met een oppervlakte van 21ca.

Artikel 2

De door de koper onderschreven verkoopbelofte met bezetting ter bede wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Voor de opmaak van de ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte zal een beroep worden gedaan op een notaris.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.

 


Contact informatie