GR20180621 Punt 62: Sport - interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2017 - goedkeuring (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII – Bestuurlijk toezicht en externe audit;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid op hoofdstuk II – Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004 houdende de oprichting en de goedkeuring van de overeenkomst van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2007 houdende de wijziging van de overeenkomst en waarbij Ninove werd aangeduid als beherende gemeente;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 juni 2014 houdende de wijziging van de overeenkomst en waarbij Aalst werd aangeduid als beherende gemeente;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2017 waarbij de statuten van de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen werden aangepast;

Overwegende dat de stad Ninove samen met de gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem, deel uitmaakt van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij volgens artikel 7 van de overeenkomst van de ILV, de nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangesteld;

Gelet op de statutaire algemene vergadering van het beheerscomité die plaatsvond op 1 maart 2018 te Zottegem, waarbij volgens artikel 8 van de statuten, het programma en het budget voor het werkjaar 2018 en het jaarverslag 2017 goedgekeurd werden en waarbij de jaarrekening 2017 voorlopig werd vastgesteld;

Gelet op art. 14 van de statuten betreffende de goedkeuring van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, waarin vermeld wordt dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

Overwegende dat de jaarrekening pas goedgekeurd is indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden ze goedkeurt;

Gelet op art. 16 van de statuten, waarin vermeld wordt dat samen met de jaarrekening, ook het jaarverslag ter goedkeuring dient voorgelegd te worden;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De jaarrekening 2017 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit zal gestuurd worden naar de beherende gemeente Aalst.


Contact informatie