GR20180621 AP7: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche over de afgeleverde vergunningen aan Garden of Eden (datum van publicatie 05/09/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

In den beginne, was er niets...

Toen kwam Marc en hij schiep de Tuin van Eden.

Wat werd voorgesteld als een evenement om een groot scherm te voorzien zodat Ninovieters het WK voetbal buiten en in een leuke sfeer konden volgen. Dat is intussen wel behoorlijk wat meer geworden… Ook open buiten de speeldagen van de Rode Duivels, een bar maar ook restaurant. Af en toe tot 3u open…

Toelichting:

Voor het originele initiatief konden de meeste mensen nog wel begrip opbrengen, maar dit? Dit is wordt zo groot dat het niet meer kan aanzien worden als ‘één van de vele evenementen’ in de stad. Dit is een openlucht evenementendorp op zich. En dus vinden wij dat de organisatie zich ook aan dezelfde regels moet houden als horecazaken om concurrentievervalsing tegen te gaan.

Ik zou met plezier één en ander hebben opgezocht via Cobra, maar als je in die zoekmotor ‘WK voetbal’ intikt, krijg je zelfs het RUP Paarse vlekjes als mogelijk dossier?! Als je ‘Garden of Eden’ intikt, krijg je in CBS besluiten enkel een verwijzing naar een dossier rond Erica Garden en het personeelsfeest… Doe je het algemeen, krijg je zelfs teksten waar de letters ‘of’ na mekaar in voorkomen, zoals ‘verlof’. Of documenten waar ergens de letters ‘eden’ na mekaar staan zoals het woord ‘reden’… Die zoekmotor die wij ter beschikking hebben is dus waardeloos… Dus vraag ik het zo.

Vragen:

Voor welk soort evenement m.b.t. het WK voetbal heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend op de oude OCMW site?

Voor welk soort evenement m.b.t. het WK voetbal heeft het CBS goedkeuring verleend op de oude OCMW site? (graag data collegebesluiten)

Wordt de locatie beschouwd als openbaar domein of privaat domein van de stad?

Wordt voor de locatie een vorm van huur of concessie betaald?

Voldoet de organisatie aan de voorwaarden die samenhangen met het al dan niet betalen van een vergoeding voor de locatie?

Moeten horecazaken, gedurende het WK voetbal, terrasbelasting betalen?

Hoeveel dagen mag er in de Garden of Eden, tot na 22u elektronisch versterkte muziek worden gespeeld? Opgesplitst per einduur.

Werd er aan de organisatoren van Garden of Eden een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van reclameborden aan straatmeubilair?”


Contact informatie