GR20180621 AP3: Interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Katie Coppens over een aantal tekortkomingen aan de hondenloopweide van de Abdijstraat (datum van publicatie 05/09/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie : een aantal klachten van hondeneigenaars zorgden ervoor dat ikzelf nog eens ter plaatse ben gaan kijken om de klachten op hun gegrondheid te toetsen.

Toelichting: Er zijn in Ninove 2 honden loopweides wat ik alleen maar toejuich.

Toch moet ik vaststellen dat de hondenweide aan de Abdijstraat anders is aangelegd dan deze aan het park.

Ondertussen zijn er aan het park recent ook verlichtingspalen aangebracht en poepzakjes ter beschikking gesteld.

Maar de honden loopweide aan de Abdijstraat is totaal anders afgespannen: ipv met hoge Bekaertdraad heeft men hier paaltjes gebruikt die wel zeer mooi ogen maar voor grote honden toch aan de lage kant zijn.

Zeker als je ziet dat de zitbanken tot tegen de paaltjes komen kan een middelgrote tot grote hond met alle gemak via de bank over de omheining springen. Dit is dus geen veilige situatie.

Ook het ontbreken van een sas is een probleem waardoor honden makkelijker kunnen ontsnappen. Aan het park is daar wel aan gedacht.

Ik heb de volgende vragen:

Waarom heeft men in de abdijstraat geen hogere afsluiting gebruikt?

Waarom heeft men hier ook geen sas voorzien?

Zou het niet beter zijn om de banken wat meer te groeperen om het sociaal contact tussen hondeneigenaars te bevorderen?

Zou het in afwachting van een hogere afsluiting ook niet beter zijn de banken verder van de omheining te plaatsen?

Komt er net zoals in het park ook nog verlichting aan deze hondenweide?”


Contact informatie