GR20180621: aanvullende agenda

Openbare vergadering

AP3. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan schepen Katie Coppens over een aantal tekortkomingen aan de hondenloopweide van de Abdijstraat

AP4. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over de door de stad uitgevoerde werken ter hoogte van woning Muylemstraat 28

AP5. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de bevoegde schepen over het inrichten van een stembureau in WZC Klateringen

AP6. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit over het aanbrengen van fietssuggestiestroken en de optie tot inrichting van fietsstraten en schoolstraten

AP7. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche over de afgeleverde vergunningen aan Garden of Eden


Contact informatie