GR20180524 Punt 9: Gemeentebelastingen - raamkader retributies ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom - aanpassing (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 houdende aanpassing van artikel 2 van het raamkader voor de retributies van de ticketverkoop van het cultuurcentrum “De Plomblom”;

Gelet op het positief advies van het beheersorgaan van cultuurcentrum “De Plomblom” van 16 april 2018;

Overwegende dat cultuurcentrum “De Plomblom” vanaf seizoen 2018-2019 zelf workshops gaat organiseren en hiervoor een retributie dient vastgesteld te worden in artikel 1 van het reglement;

Overwegende dat artikel 3 een toeslag van € 1,5 per bestelling vaststelt voor het opsturen van tickets en bij het online kopen van tickets;

Overwegende dat artikel 3 uit het reglement geschrapt wordt ter administratieve vereenvoudiging en ter stimulatie van de klanten om meer tickets online te kopen;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 houdende invoering van een raamkader voor de retributies van de ticketverkoop van het cultuurcentrum “De Plomblom” wordt vanaf 25 mei 2018 opgeheven en van dan af door volgende bepalingen vervangen:

Artikel 1: de retributies

Vanaf 25 mei 2018 worden door CC “De Plomblom” volgende basis-ticketprijzen gehanteerd:

- schoolvoorstellingen

€ 4,50 per leerling voor kleuter- en basisonderwijs

€ 5,00 per leerling voor secundair onderwijs

- schoolfilms:

€ 3,00 per leerling indien er minder dan 200 leerlingen per school de voorstelling bijwonen

€ 2,50 per leerling indien er 200 of meer leerlingen per school de voorstelling bijwonen

- film

€ 6,00 per persoon

- theater

€ 14,00 per persoon

- muziek en amusement:

Bij uitkoopsommen tot maximum € 3.500 (BTW incl.): € 14,00 per persoon

Bij uitkoopsommen hoger dan € 3.500 (BTW incl.): € 16,00 per persoon

- klassieke muziek

Bij uitkoopsommen tot maximum € 4.000 (BTW incl.): € 14,00 per persoon

Bij uitkoopsommen hoger dan € 4.000 (BTW incl.): € 16,00 per persoon

Voor een plankenkoortsconcert (afstuderenden uit Ninove): € 5,00 per persoon

- familievoorstellingen:

€ 10,00 per persoon

- toonmomenten en try-outs:

€ 10,00 per persoon.

- workshops tijdens schoolvakanties (incl. opvang voor en na de workshop, workshop, drankje bij de lunch, …): tussen € 20,00 en € 25,00 per dag, afhankelijk van de kostprijs van de workshop

De retributie voor een vriendenpas bedraagt:

€ 10,00 per persoon.

Artikel 2: de reducties op de retributies

Een reductie wordt toegestaan aan:

- min. 26-jarigen: -50% voor klassieke muziek, literatuur en theater

- academies, dag- en avondscholen: -50% voor het bijwonen van voorstellingen in klasverband

- stadspersoneel: -50% bij aankoop van maximum 2 tickets op de dag zelf van de voorstelling, zonder reservatie vooraf

- speelpleinwerking en initiatief buitenschoolse kinderopvang: -50% bij familievoorstellingen

- leden van het beheersorgaan: -50% (1 ticket)

- vriendenpas: de klant krijgt een korting van maximum. 20 % en 50 % korting op voorstellingen uit een beperkter aanbod, aanbevolen door het cultuurcentrum

- groepen vanaf 15 personen: - 20% voor klassieke muziek en theater

- leden van de Gezinsbond: - 20% voor familievoorstellingen

- cultuurpartners (het college van burgemeester en schepenen beslist wie cultuurpartner wordt, dit zijn samenwerkende steden, samenwerkende verenigingen): -20% bij aankoop van minimum 10 tickets voor eenzelfde voorstelling

- cultureel jongeren paspoort, +55 en mindervaliden: -€ 1,00

- gemeenteraadsleden: gratis voor het jaarlijks nieuwjaarsconcert (1 ticket)

- de schepen van cultuur: altijd gratis (1 ticket)

- de personeelsleden van CC “De Plomblom”: altijd gratis voor gezin (= maximum 2 volwassenen + nog thuiswonende kinderen)

Kansenpashouders betalen zoals bepaald in de convenant: € 1,50 per ticket.

Artikel 3: het raamkader

Voor producties waarbij de aanbieder door contractuele verplichtingen bijvoorbeeld partage, opgelegde minimum ticketprijs, …, andere tarieven oplegt, worden de tarieven door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd.

Artikel 4

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt aan de provinciegouverneur toegestuurd.


Contact informatie