GR20180524 Punt 8: Sociale zaken - gemeentecharter drinKraantjeswater (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het charter gezonde gemeente dat de stad ondertekende op 23 april 2013;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 waarbij actieplan 3/7/2 bepaalt dat Ninove een integraal gezondheidsbeleid voert en hierbij het goede voorbeeld geeft;

Gelet op de mail van Lisse Else van de watergroep over het charter drinKraantjeswater;

Overwegende dat het charter drinKraantjeswater inhoudt dat de stad zich wil inzetten om bewuster om te gaan met kostbaar water;

Overwegende dat de stad een voorbeeldrol kan opnemen en medewerkers, scholen, verenigingen en lokale bedrijven, kan stimuleren om kraantjeswater te drinken en overtuigen van de voordelen het kraantjeswater te drinken;

Overwegende dat de stad in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater zal schenken als niet-bruisend water, op voorwaarde dat de binneninstallatie hiervoor geschikt is;

Overwegende dat de stad kraantjeswater zoveel mogelijk verpakkingsafval probeert te voorkomen door het gebruik van een hervulbare drinkfles/drinkbeker te stimuleren;

Overwegende dat De Watergroep voor dit engagement een label en promotiemateriaal kan voorzien;

Besluit:

met 22 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

7 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Enig artikel

Er wordt goedkeuring verleend om het gemeentecharter drinKraantjeswater online te ondertekenen.


Contact informatie