GR20180524 Punt 7: Secretariaat - Zefier - bijzondere algemene vergadering - donderdag 28 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Zefier;

Gelet op de uitnodiging van 3 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Zefier op donderdag 28 juni 2018 om 12u30 in De ‘Montil’, Moortelstraat 8 te Affligem;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering met volgende agenda:

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DVKennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DVKennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DVKennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DVKennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017Kwijting aan de bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DVVolmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de bijzondere algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

4 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van donderdag 28 juni 2018.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering van Zefier op donderdag 28 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Zefier, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.


Contact informatie